Disclaimer

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door VakanZ aangeboden vakantiewoningen zijn de Algemene Voorwaarden van VakanZ van toepassing. Indien er vanaf de website VakanZ.nl wordt doorgelinkt naar andere websites gelden de Algemene Voorwaarden die op deze websites zijn gepubliceerd.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
VakanZ besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. VakanZ is niet aansprakelijk voor fouten en/of onjuistheden.

Informatie met betrekking tot bestemmingen
Foto's en beschrijvingen van bestemmingen en vakantiewoningen op deze site zijn zo accuraat mogelijk genomen en opgesteld. Ze zijn bedoeld om u een reëel beeld te geven van de accommodaties. VakanZ maakt gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis. Deze kaarten dienen ter indicatie.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van VakanZ. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming van VakanZ vereist. Het gebruik van de naam en of beeldmerken van VakanZ is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VakanZ.
 
Veranderingen site/aanbod
VakanZ behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

423